Pełne treści zgód rejestracyjnych 

„Wyrażam zgodę na używanie przez Neo-Vinci sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Instytut Doskonalenia Klinicznego Stowarzyszenie na rzecz poprawy edukacji medycznej z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet, laptop, komputer itp.) i automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych sponsorów Konferencji, tj. na przesyłanie informacji marketingowych (informacji handlowych) drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej”

"Wyrażam zgodę na używanie przez Neo-Vinci sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet, laptop, komputer itp.) i automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych Neo-Vinci tj. na przesyłanie informacji marketingowych (informacji handlowych) drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej"

„Wyrażam zgodę na używanie przez Neo-Vinci sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet, laptop, komputer itp.) i automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych partnerów Neo-Vinci sp. z o.o., tj. osób, na rzecz których Neo-Vinci sp. z o.o. świadczy usługi marketingowe, tj. na przesyłanie informacji marketingowych (informacji handlowych) drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej”

„Wyrażam zgodę na używanie przez Instytut Doskonalenia Klinicznego Stowarzyszenie na rzecz poprawy edukacji medycznej z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet, laptop, komputer itp.) i automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych Instytutu tj. na przesyłanie informacji marketingowych (informacji handlowych) drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej”

„Wyrażam zgodę na używanie przez Instytut Doskonalenia Klinicznego Stowarzyszenie na rzecz poprawy edukacji medycznej z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet, laptop, komputer itp.) i automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych partnerów Instytutu, tj. osób, na rzecz których Instytut realizuje projekty, tj. na przesyłanie informacji marketingowych (informacji handlowych) drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej”